Azərbaycan dilində ibadət mətnləri

OKTOİXOSUN (SƏKKİZ SƏSİN) TROPARLARI VƏ KONDAKLARI

1-ci səs

Tropar

Yəhudilər məzarına daş qoydular, / əsgərlər Əqdəs Vücudunu qorudular, / Sən isə, ey Xilaskar, üçüncü gün dirildin / və dünyaya həyat verdin. / Beləliklə, Sənə, ey Həyat Mənbəyi, / nida edir Səma cisimləri: // həmd olsun, ya Məsih, dirilmənə, / həmd olsun Padşahlığına, // həmd olsun bəsirətinə, ey İnsansevər Allah.

Kondak

Sən Allahsan deyə izzətlə məzardan çıxdın / və dünyanı Özünlə diriltdin, / ölümün məğlub olduğuna görə / Sənə bütün bəşəriyyət Allaha layiq həmdlər söyləyir. / Adəm bayram edir, ey Pərvərdigar, / Həvva isə zəncirlərindən azad olub / sevinclə səslənir: // hər kəsi ölümdən dirildənsən, ya Məsih.

 

2-ci səs

Tropar

Ölümə qədər enəndə, ey Ölməz Həyat, / cəhənnəmi məhv etdin ilahi şəfəqinlə / və yerin əsfəlində yatan ölüləri dirildəndə / səma orduları nida etdilər: // ey Həyatverən Allahımız Məsih, həmd olsun Sənə.

Kondak

Məzardan çıxdın Sən, ey Qadir Xilaskar, / cəhənnəm bu möcüzəni görüb vahiməyə büründü, / ölülər isə dirildi, / Səninlə bütün xilqət sevinir, / Adəm də fərəhlənir, // aləm Sənə, Xilaskarım, əbədi həmd edir.

 

3-cü səs

Tropar

Səmanın sakinləri sevinsin, / yerdə yaşayanlar fərəhlənsin, / çünki Rəbb qolu ilə qüdrətli işlər göstərdi, / ölümü ilə ölümə qalib gəldi, / ölülər arasından ilk dirildi, / cəhənnəmin bağrından bizi xilas etdi // və dünyaya böyük mərhəmət göstərdi.

Kondak

Bu gün Sən məzardan çıxdın, ey Rəhmli, / ölüm darvazalarından çıxartdın bizi. / Həvva sevinir, Adəm isə bayram edir, / nəbilər və əcdadlar onlarla birlikdə // İlahi Qüdrətinin Əzəmətini sonsuz tərənnüm edirlər.

 

4-cü səs

Tropar

Sənin dirilmən haqqında müjdəni / Rəbbin qadın şagirdləri mələkdən eşitdilər, / Adəm lənətindən nicat tapdılar / və həvarilərə sevinclə elan etdilər: / ölüm məhv olundu, / Məsihimiz Allah dirildi // və dünyaya böyük mərhəmət göstərdi.

Kondak

Məzardan məni azad edən Xilaskar / Allahdır deyə, ölüm zəncirlərindən / bütün bəşəriyyəti diriltdi / və cəhənnəmin darvazalarını məhv etdi, // Rəbb olaraq üç günə dirildi.

 

5-ci səs

Tropar

Gəlin, ey iman edənlər, / xilasımız üçün Bakirədən dünyaya gələnə: / Ata və Ruh ilə əbədi Olan İlahi Kəlama / səcdə edək və Ona həmdlər söyləyək, / çünki Çarmıxa Vücudu ilə qalxmağa, / ölümün zülmünə dözməyə / və Öz şanlı dirilişi ilə // ölüləri diriltməyə lütf eylədi.

Kondak

Cəhənnəmə qədər endin, ey mənim Xilaskarım, / Qadir Allahsan deyə onun darvazalarını sökdün, / Xaliqsən deyə ölüləri Özünlə diriltdin, / ölümün neştərini yox eylədin, / Adəm də lənətdən azad olundu, / beləliklə, Sənə nida edirik, ey İnsansevər Allah: // Ya Rəbb, bizi xilas eylə.

 

6-cı səs

Tropar

Budur, mələklər ordusu məzarın önündə, / gözətçilər qaldı ölü kimi, / Məryəm Sənin məzarına gəldi / Əqdəs Vücudunu aramağa. / Cəhənnəmi qarət etdin ondan sınağa çəkilmədən, / göründün Məryəmə, bizə həyat verdin, // ey ölülərdən dirilən Rəbb, həmd olsun Sənə.

Kondak

Həyatverən Məsih Allah / əsfəlin zülmətində olan ölüləri / şəfaverici əli ilə diriltdi / və insanlara dirilməni bəxş etdi, / çünki O, hamının Xilaskarı və Allahı, // həyatı və dirilməsidir.

 

7-ci səs

Tropar

Çarmıxınla ölümü məhv etdin, / oğruya cənnətin qapılarını açdın, / mürdaşıyanların ağlamağını sevincə çevirdin, / həvarilərə isə əmrini verdin ki, / vəz etsinlər, ya Məsih Allah, Sənin dirilişini // və dünyaya böyük mərhəmət bəxş etdiyini.

Kondak

Ölümün gücünün sonu gəldi, / əllərini insanlardan çəkdi, / çünki Məsih əsfəlin zülmətinə endi: / onun gücünü məhv etdi, / cəhənnəm zəncirlənir, / peyğəmbərlər sevinir və deyirlər birlikdə: / imanlılara zühur etdi Xilaskar: // çıxın və dirilməni qəbul edin, ey mərhumlar.

 

8-ci səs

Tropar

Səmadan endin, ey Rəhmin Rəbbi, / üç gün məzarda olmağı qəbul etdin, / günahın köləliyindən azadlıq verdin; / ey Həyatımız və Dirilməyimiz // ya Rəbb, həmd olsun Sənə.

Kondak

Məzardan qalxıb ölüləri oyatdın, / Adəmi də onlarla birlikdə diriltdin, / Həvva Dirilməni bayram edir. / Bütün Yer üzü mədh edir // Sənin ölülərdən qalxmağını, ey Sonsuz Rəhmli.

 Xəbərlər


Bölmənin digər xəbərləri

SƏHƏR DUALARI
05.03.2024
148

SƏHƏR DUALARI

A ta, Oğul və Müqəddəs Ruhun İsmi ilə. Amin.   Vergiyığanın duası Y a Allah, mən günahkara rəhm eylə! (Təzim et)   İbtidai dua Y a Rəbb İsa Məsih Allahımız, müqəddəs atalarımızın duaları vasitəsilə bizə rəhm eylə. Amin.

AXŞAM DUALARI
05.03.2024
64

AXŞAM DUALARI

H əmd olsun Ata, Oğul və Müqəddəs Ruha indi, hər zaman və sonsuza qədər. Amin.   Y a Rəbb İsa Məsih, ey Allahın Oğlu, Sənin pakizə Validənin, saleh və mömin atalarımızın və bütün müqəddəslərin duaları xatirinə bizə

MÜQƏDDƏS ŞƏRİKLİKDƏN ƏVVƏL OXUNAN DUALAR
05.03.2024
70

MÜQƏDDƏS ŞƏRİKLİKDƏN ƏVVƏL OXUNAN DUALAR

Y a Rəbb İsa Məsih Allahımız, müqəddəs atalarımızın duaları vasitəsilə bizə rəhm eylə. Amin.   H əmd olsun Sənə, ya Allahımız, həmd olsun Sənə.   Müqəddəs Ruha dua E y Səmavi Padşah, / Təsəlliverən, Həqiqət Ruhu, / hər yerdə

Xəbərlər

Populyar Xəbərlər

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib
03.04.2024
286
Yeparxiya xəbərləri

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib

Bakıda rəsmi səfərdə olan Sankt-Peterburq qubernatoru A. D. Beqlov Müqəddəs Mürr-Daşıyan Zənənlər kafedral kilsəsini ziyarət edib. Ali qonağı kilsədə hörmətli Bakı Yeparxiya İdarəsinin katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov ...

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub
05.04.2024
279
Yeparxiya xəbərləri

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub

İşçi qrupun ilk iclası Bakıda Rus Evində keçirilib. Qrupun vəzifəsi iki dost ölkə - Azərbaycan və Rusiya üçün tarixi, xatirə və mədəni əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin qorunması üzrə tədbirlərin təşkili və ...

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir
31.03.2024
203
Yeparxiya xəbərləri

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir

Bakının mqd. Məryəm katolik kilsəsində keçirilən Pasxa ibadətində Bakı yeparxiyasının katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov və protodiakon Vadim Tokarev iştirak ediblər. İbadətin sonunda protoiyerey Dionisiy ...

Xəbərlər