Patriarxın müraciətləri

Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı KİRİLLİN Arxipastırlara, keşişlərə, dyakonlara, Rus Pravoslav Kilsəsinin rahiblərinə və bütün sadiq övladlarına Pasxa müraciəti

Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı KİRİLLİN Arxipastırlara, keşişlərə, dyakonlara, Rus Pravoslav Kilsəsinin rahiblərinə və bütün sadiq övladlarına Pasxa müraciəti

Tanrının sevimli arxipastırları, hörmətli presviterlər və dyakonlar, möhtərəm atalar, dürüst rahib və rahibələr, əziz qardaş və bacılar!

 

Sizə, dünyanın bir çox ölkəsində yaşayan, məbədlərə gedən, evlərində ibadət edən pravoslav xaçpərəstlərə müraciət edərək mənəvi sevinclə dolub – daşan qəlbdən Müqəddəs Pasxa bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm və qədim ənənəyə əsasən bəyan edirəm:

MƏSİH DİRİLDİ!

İki min ildir ki, Müqəddəs Kilsə məhz bu sözlərlə insanlara Allahın verdiyi xilas haqqında müjdəni zəfərlə bəyan edir. imanımızın atəşi, məhəbbətin gücü, ümidin bünövrəsi, Kilsənin təməl daşı, dünyaya Əhdi-Cədid mesajının mərkəzi, sönməyən təzkiyə işığı və ilham mənbəyi, xristian həyatı və bütün gələcəyimiz bu sözlərdədir.

Dəyişən, bəzən narahat və ziddiyyətli bir dünyada nə baş verməsindən, bizim qismətimizə hansı çətinliklər və sınaqlar düşməsindən asılı olmayaraq, biz bilirik, inanırıq və təbliğ edirik: Dirilmiş Xilaskarın Pasxa sevinci dəyişməz və hər şeyə qalib olaraq qalır.

Bu əsas xristian bayramının mənası nədir? Allahın Oğlu hansı amal uğrunda və nə üçün yerə endi, bəndə simasını qəbul etdi (Filipililərə 2:7), məşəqqətlərə məruz qaldı, çarmıxa çəkildi və dirildi? Bəs biz, 21-ci əsrin insanları, Məsihin ölüm üzərində qazandığı qələbənin həqiqi iştirakçısı və varisləri olmaq üçün nə etməliyik?

Kilsə bizə bu suallara cavab verir. O, şəhadət verir ki, Tanrının Oğlunun Müqəddəs Məryəmdən dünyaya gəlməsi ilə cəhənnəm həbs edildi, Adəm xəlq olundu, tövbə qəbul edildi, Həvva azad edildi, ölüm öldürüldü və biz ihya qazandıq (bazar səna surudlarından, zikr 2). Həqiqətən, Rəbb bizi Öz məhəbbəti ilə dirildir, bizi ölüm və fəsad qorxusundan xilas edir, mənəvi və cismani xəstəliklərdən şəfa verir, çətinliklərdə və sınaqlarda bizə dəstək olur, qəm və kədər anında bizə təsəlli verir, Tanrının insanların göz yaşlarını sildiyi, ölümün, kədərin, fəryadın, xəstəliyin olmayacağı əbədi həyata aparan nicat yolu ilə getməyə kömək edir (Vəhy 21:4).

Qurtuluş şücaətini başa vuran Rəbb, Xaçda qurban getmə və əzəmətli dirilmə ilə hər kəs üçün cənnət qapılarını açdı. O vaxtdan indiyədək hər bir insana Məsihi bütün ruhu ilə həqiqi Tanrı və Xilaskar kimi dərk etmək, saleh həyat üçün lütflə dolu güc göndərmək və dünyanın çevrilməsində fəal iştirak etmək imkanı verilmişdir.

Ötən əsrin tanınmış ilahiyyatçısı Nikolay Serbski Pasxa haqqında düşünərək yazırdı: “Məsih ehya etdi o deməkdir ki, həyat ölümdən güclüdür. Məsih ehya etdi o deməkdir ki, yaxşılıq şərdən güclüdür. Məsih ehya etdi o deməkdir ki, xristianların bütün ümidləri doğruldu. Məsih ehya etdi o deməkdir ki, həyatın bütün çətinlikləri həll olunur ”(Xeyir və şər haqqında düşüncələr). Və bu Pasxa sevinci, Tanrı ilə ünsiyyətin sevinci və yenilənmiş həyatın təsdiqi (Rom. 6:4) milyonlarla xristianın qəlbinə xeyirxahlıq və ədalət əsasında dolur, onları məhəbbət və mərhəmət əməllərinə ruhlandırır, kömək edir. çətinliklərə qalib gəlir, sınaqlarda onlara təsəlli verir, çarəsizlərə ümid verir, ürəyi zəifləyənləri gücləndirir.

Nurani Pasxa bayramında xüsusi dualarımız müharibə bölgəsində olan insanlar üçün Tanrıya ünvanlanıb. Biz, bir xristian olaraq, qəlbləri daxili qarşıdurma alovu ilə yanan bacı və qardaşlarımızın dərdlərinə və məşəqqətlərinə biganə qala bilmərik, buna görə də biz Rəbbə acizanə şəkildə yalvarırıq ki, O, Öz rəhmi və mərhəməti ilə insanlara cismani, xüsusilə də mənəvi yaralar şəfa versin, bütün bəlalar qarşısında səbr əta etsin və tək Dneprdən çıxan qardaş xalqlara davamlı və ədalətli sülh bəxş etsin.

Xilaskarın yer üzündəki yolu zəhmət və insanlara fədakarlıq məhəbbəti ilə dolu olduğu kimi, biz də qonşularımıza xidmətdə Onun kimi olmalıyıq. Axı hər hansı, hətta ən kiçik bir fəzilət başqasının xeyrinə öz eqoizminə qalib gəlmək bizi Tanrıya - həyat və ölümsüzlük Mənbəyinə yaxınlaşdırır və buna görə də bizi daha xoşbəxt edir.

Zamanın sonuna qədər davamçılarının yanında qalacağına vəd vermiş Dirilən Rəbb, (Mf. 28:20) bizləri də, günahkarları və zəifləri, lakin salehliyə susayan və qurtuluş axtaranlara nəsib etsin ki, yer üzündəki yolumuzun sonunda dünyanın əvvəlindən hazırlanmış səmavi məskənlərdə mübarək həyatı miras alaq, (Mf. 25:34), müqəddəslərlə birlikdə Onun əbədi izzətində padşahlıq edək (Milanlı Müqəddəs Ambrose, himn “Tanrı, Sənə həmd edirik”). Tanrının hakimiyyətinin hər yeri bürüyəcəyi, gələcək məhəbbət çarlığının bərqərar olacağı zaman (1 Kor. 15:28) gözlənilən bu sevinc haqqında Kilsə həmişə, xüsusən Pasxa bayramının parlaq günlərində təbliğ edir.

Gəlin onun xeyirxah səsinə qulaq asaq, həvari Pavelin dili ilə bizi Pasxa bayramını köhnə maya ilə, rəzalətin və şəytənətin mayası ilə deyil, paklıq və həqiqətin mayasız çörəyi ilə qeyd etməyə çağıraq (1 Kor. 5:8). Gəlin İlahi əmrlərə qulaq asaq və, İncil həqiqətinin sözünə və yaxşı əməllərə uyğun yaşamağa çalışaq, bütün həyatımız yaxın və uzaqlara Məsihin həqiqətən dirildiyinə, bütün şükr, zikr və sənaların əbədi olaraq Onun üçün olduğuna şahidlik edək. Amin.

 

KİRİLL

MOSKVANIN  VƏ BÜTÜN RUSİYANIN PATRIARXI

 

Məsih Pasxası

2023-cü il.Xəbərlər


Bölmənin digər xəbərləri

Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı KİRİLLİN Rus Pravoslav Kilsəsinin arxipastırlarına, keşişlərinə, dyakonlarına, rahiblərinə və bütün sadiq övladlarına Milad müraciəti
07.01.2024
34

Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı KİRİLLİN Rus Pravoslav Kilsəsinin arxipastırlarına, keşişlərinə, dyakonlarına, rahiblərinə və bütün sadiq övladlarına Milad müraciəti

Ey Tanrının sevimlisi arxipastırlar, möhtərəm presviterlər, Tanrı aşiqi rahib və rahibələr, əziz qardaş və bacılar!    Diləgətirilməz Tanrı sevgisi bu gün bizi bir yerə toplayıb ki, ruhun birliyində və sülh bağı ilə (Ef. 4,

Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı Kirillin  Rus Pravoslav Kilsəsinin arxipastırları, keşişləri, dyakonları,  rahibləri və bütün sadiq övladlarına  Milad müraciəti
06.01.2023
320

Moskva və bütün Rusiyanın Patriarxı Kirillin Rus Pravoslav Kilsəsinin arxipastırları, keşişləri, dyakonları, rahibləri və bütün sadiq övladlarına Milad müraciəti

Əziz Tanrı aşiqləri arxipastırlar, möhtərəm atalar, tanrısevər rahib və rahibələr, əziz qardaş və bacılar!   Səma və yer Kilsəsinin icma

Moskva və bütün Rusiya Patriarxı Kirilin  Milad bayramı münasibətilə  arxipastırlara, keşişlərə, dyakonlara, rahiblərə və Rus Pravoslav Kilsəsinin sadiq övladlarına müraciəti
06.01.2022
447

Moskva və bütün Rusiya Patriarxı Kirilin Milad bayramı münasibətilə arxipastırlara, keşişlərə, dyakonlara, rahiblərə və Rus Pravoslav Kilsəsinin sadiq övladlarına müraciəti

Rəbbin sevimli arxipastırları, namuslu keşişləri və diakonları, Allahı sevən rahiblər və rahibələr, əziz qardaşlar və bacılar!   Mən böyük

Xəbərlər

Populyar Xəbərlər

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib
03.04.2024
286
Yeparxiya xəbərləri

Sankt-Peterburq qubernatoru Bakının kafedral kilsəsini ziyarət edib

Bakıda rəsmi səfərdə olan Sankt-Peterburq qubernatoru A. D. Beqlov Müqəddəs Mürr-Daşıyan Zənənlər kafedral kilsəsini ziyarət edib. Ali qonağı kilsədə hörmətli Bakı Yeparxiya İdarəsinin katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov ...

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub
05.04.2024
279
Yeparxiya xəbərləri

Bakı yeparxiyasının din xadimi "Rossotrudniçestvo"-nun nümayəndəliyi yanında Ekspert Şurasına üzv qəbul olunub

İşçi qrupun ilk iclası Bakıda Rus Evində keçirilib. Qrupun vəzifəsi iki dost ölkə - Azərbaycan və Rusiya üçün tarixi, xatirə və mədəni əhəmiyyət kəsb edən obyektlərin qorunması üzrə tədbirlərin təşkili və ...

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir
31.03.2024
203
Yeparxiya xəbərləri

Azərbaycanın katolik icması Pasxa bayramını qeyd edir

Bakının mqd. Məryəm katolik kilsəsində keçirilən Pasxa ibadətində Bakı yeparxiyasının katibi protoiyerey Dionisiy Sveçnikov və protodiakon Vadim Tokarev iştirak ediblər. İbadətin sonunda protoiyerey Dionisiy ...

Xəbərlər